Nájezdy

Přívěs Atlas a Portos s nájezdy 2650x325 o nosnosti 2950 kg v páru lze využít pro nakládání mechanizace. Nájezdy jsou uložené ve spodním rámu přívěsu.

2411-final