Drawbar lug K 351 VB AL-KO

Code: 40058250
Weight: 2.00 kg