Rychlost přívěsů Agados

   

NOVINKA roku 2012!!! 130 KM/HOD u nebrzděných přívěsů.


Nebrzděné přívěsy:

Jako jediný výrobce v ČR má AGADOS schválenou max. rychlost nebrzděných přívěsů130 km/hod. Nový výšší rychlost je schválená MDČR. Zvýšení rychlostí se týká všech nebrzděných jednonápravových typů přívěsů vyjma NP-Hobby a dvounápravových nebrzděných přívěsů, kde je rychlost 100 km/hod. Zvýšení rychlosti se nabízí bez příplatku

Vyplatí se přívěs s novou vyšší rychlostí?

Zcela určitě!!!

Podívejte se na čas jízdy při délce trasy 200 km -

Dálnice D1 Praha - Brno:

Max. rychlost Délka trasy Čas jízdy

130 km/hod

200 km

1 hod 35 min

100 km/hod 200 km 2 hod
80 km/hod 200 km 2 hod 30 min

Brzděné přívěsy:

Brzděné přívěsy typu NP, VZ 18-27, 30,31, VZ 22 EXPRES, VZ 33, DONA M-10 (pouze s tažným zařízením kloubem ISO 50 a dodélky ložné plochy 6,6m), ADAM, PANTER, SMA, ATHOS, ATLAS, PORTHOS, KANGARO, VZ O lze vybavit tlumiči náprav, tím se zvýší povolená rychlost na 100 km/h. Bez tlumičů náprav je rychlost 80 km/hod.

Příplatek za použití tlumičů:

  • B1 - brzděný jednonápravový do 1300 kg: 1680 Kč bez DPH
  • B1 - brzděný jednonápravový do 1500 kg: 2240 Kč bez DPH
  • B2 - brzděný dvounápravový do 2500 kg: 3360 Kč bez DPH
  • B2 - brzděný dvounápravový nad 2500 kg: 4480 Kč bez DPH

Upozornění:

U některé konkurence, na některých úřadech, STK apod. se můžete mylně dozvědět, že max. povolená rychlost soupravy s přívěsem je 80 km/hod a vyšší rychlost stanovená pro přívěs nemá v silničním provozu váhu. Tyto informace jsou dány neznalostí, případně obchodním tahem. Přívěsy AGADOS jsou vyrobeny a schváleny na nejvyšší povolenou rychlost 130 km/hod dle vyhlášky 341/2002. Uvádíme citace vyhlášky 341/2002 a  zákona 361/2000, které problematiku rychlostí řeší.

Doslovná citace vyhlášky 341/2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích §14, odstavec 11:

„Pokud ministerstvo při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorií 01 a 02 nestanoví jinak, nesmí být nejvyšší rychlost přívěsu vyšší než 80 km.h-1. Přívěsy nesmí být používány k přepravě osob.“

Doslovná citace zákona 361/2000 §18, odstavec 5 o provozu na pozemních komunikacích:

„Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla,2) a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.“