Řidičská oprávnění pro jízdu s přívěsy

ridicskaopravneni.jpg Skupiny a podskupiny řidičského oprávnění řeší § 80 a § 81 zákona 361/2000. Poslední důležitá novelizace zákona vycházela také mimo jiné z evropské směrnice 2012/36/EU, které mimo jiné upravuje řidičská oprávnění.

Pro tahání přívěsů do celk. hmotnosti 750kg a do 3500kg (kategorie O1 a O2) je nejdůležitější definice řidičských oprávnění B, B96 a B+E:

§ 80a (1) Do skupiny

f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

1. nepřevyšující 750 kg,

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo

3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,

k) B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500 kg,

* rozšířeným rozsahem se rozumí řidičské oprávní B96 - více ke stažení níže.


VÍCE:

  • Článek časopisu Světa motorů k řidičským průkazům pro tahání přívěsu ke stažení zde. Článek k řidičskému oprávnění B96 ke stažení zde.
  • Vymezení řidičského oprávnění skupiny "B" po datu 19.01.2013 vyjádření MDČR - ke stažení zde

Poznámka firmy Agados: Agados s.r.o. nemese odpovědnost za interpretaci zákonů a vyhlášek třetími osobami ani za jejich pozdější změny.