Návody, schémata

zapojeni_vidlice.jpg Jak zapojit 7-pólovou elektroinstalaci? A co teprve 13-pólovou...