Max. konstrukční rychlost přívěsů

100_km_hod_002.jpg Schvalování nejvyšší konstrukční rychlosti a rychlost jízdní soupravy řeší vyhláška 341/2002 a 361/2000. Často se stává, že řidiči jsou mylně informování, že rychlost přívěsu v ČR na silnici nesmí být vyšší než 80 km/hod. Jak to tedy s rychlostmi doopravdy je?

Přívěsy AGADOS jsou vyrobeny a schváleny na nejvyšší povolenou rychlost 130 km/hod dle vyhlášky 341/2002. Uvádíme citace vyhlášky 341/2002 a  zákona 361/2000, které problematiku rychlostí řeší.

Doslovná citace vyhlášky 341/2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích §14, odstavec 11:

„Pokud ministerstvo při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorií 01 a 02 nestanoví jinak, nesmí být nejvyšší rychlost přívěsu vyšší než 80 km.h-1. Přívěsy nesmí být používány k přepravě osob.“

Doslovná citace zákona 361/2000 §18, odstavec 5 o provozu na pozemních komunikacích:

„Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla,2) a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.“

Z uvedeného vyplývá, že pokud je přívěs schválen na konstrukční rychlost 130 km/hod, lze této rychlosti na českých silničních komunikacích využívat.

Upozornění:

Při jízdě s přívěsem mimo ČR je nutné se seznámit s pravidly max. rychlosti jízdní soupravy. Tato úprava se v jednotlivých státech liší!!!

vyjádření k vyhl. 209/2018 Sb.