Jaký přívěs můžu zapojit za auto z hlediska hmotnosti?

zapojeni.jpg Spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorie O1 a O2 (hlavní sortiment fy AGADOS) řeší novelizovaná Vyhláška č. 341/ 2014 Sb . (o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích). Tato vyhláška řeší uvedenou problematiku v části deváté, § 34 (spojitelnost z pohledu okamžité hmotnosti přípojného vozidla a souprav), v odstavci (6), kde se pod písmenem a) říká: "Okamžitá hmotnost nebrzděného přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla." 

Případ č. 1

Mám nebrzděný přívěs (přípojné vozidlo) kategorie O1 s nejvyšší povolenou  hmotností do 750 kg včetně.

Otázka č. 1: Povolená hmotnost nebrzděného přívěsu  pro moje auto je v TP stanovena na 500 kg. Mohu tento přívěs táhnout za svým autem ?

Ano, můžete tento přívěs zapojit a táhnout ! Podmínkou však je, že okamžitá hmotnost tohoto přívěsu (provozní hmotnost + hmotnost nákladu) nesmí v provozu překročit uvedených 500 kg !!!

Pod písmenem b) se říká:

Okamžitá hmotnost brzděného přípojného vozidla kategorie O1, O2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že okamžitá hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorii M1 a N1 a 1,5 násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M1G N1G.

Případ č. 2

Mám brzděný přívěs (přípojné vozidlo) kategorie O2 s nejvyšší povolenou  hmotností do 1200 kg včetně.

Otázka č. 2: Povolená hmotnost brzděného přívěsu pro moje auto je v TP stanovena na 1000 kg. Mohu tento přívěs táhnout za svým autem ?

Ano, můžete tento přívěs zapojit a táhnout ! Podmínkou však je, že okamžitá hmotnost tohoto přívěsu (provozní hmotnost + hmotnost nákladu) nesmí v provozu překročit uvedených 1000 kg !!!

POZOR ! V tomto případě musí být ještě splněna další podmínka, že největší povolená hmotnost mého tažného vozidla - běžného osobního auta (vozidlo kategorieM1) nebo lehkého nákladního auta (vozidlo kategorie N1) nesmí být menší než okamžitá hmotnost přípojného vozidla.

Pokud vlastním tažné vozidlo - terénní auto (vozidlo kategorie M1G, N1G), tak okamžitá hmotnost přípojného vozidla může být maximálně 1,5 násobek největší povolené hmotnosti terénního auta.

Slovníček pojmů

Provozní hmotnost přípojného vozidla (dříve používané názvosloví „pohotovostní hmotnost“) – hmotnost vozidla, včetně paliva a kapalin, vybaveného standardním    vybavením podle specifikace výrobce, a jsou-li součásti vybavení, i hmotnost karoserie, dalšího spojovacího zařízení, náhradního kola , jakož i nářadí.

Největší technicky přípustná/povolená hmotnost vozidla (dříve používané názvosloví „celková hmotnost“) – největší hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích v České republice.

Okamžitá hmotnost vozidla (nebo jízdní soupravy) - je hmotnost zjištěná (zvážená) v určitém okamžiku při jejich provozu na pozemních komunikacích.

Kategorie O (základní) – Přípojná vozidla

Kategorie O1 – Přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti maximálně 750 kg

Kategorie O2 – Přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti více než 750 kg, ale maximálně 3500 kg

Kategorie O3 – Přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti více než 3500 kg, ale maximálně 10 000 kg

Kategorie O4 – Přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti více než 10 000 kg

Změna nejvyšší povolené hmotnosti v TP

Otázka č.3: „Mohu si nechat snížit nejvyšší povolenou hmotnost přívěsu v technickém průkazu?“ 

Ano je to možné! Při vystavení technického průkazu máme jako výrobce možnost nejvyšší povolenou hmotnost při objednání snížit a to následovně :

  • Nebrzděný přívěs 750 kg snížit až na 300 kg
  • Brzděný jednonápravový přívěs 1300 kg snížit až na 750 kg
  • Brzděný jednonápravový přívěs 1800 kg snížit až na 1400 kg
  • Brzděný dvounápravový přívěs  2700 kg snížit až na 1000 kg
  • Brzděný dvounápravový přívěs  3500 kg snížit až na 2500 kg

Pozor ! Po zaregistrování přívěsu na dopravním úřadě již hmotnost snížit nelze.

Otázka č. 4: „Mohu zažádat o opětovné zvýšení nejvyšší povolené hmotnosti přívěsu v technickém průkazu?“ 

Ano je to možné! Pokud po registraci přívěsu na dopravním úřadě, dojde k potřebě zvýšit zpět nejvyšší povolenou hmotnost přívěsu na původní hodnotu, vystaví výrobce přívěsu prohlášení pro dopravní úřad. A pokud byl přívěs původně vyroben na požadovanou hmotnost, potom dopravní úřad provede změnu v technickém průkazu.