Agados pomáhá

Společnost Agados mimo podpory místních sportovních sdružení dlouhodobě pomáhá DS Březejc a jiným organizacím.

b°ezejc podýkovßnÝpodýkovßnÝ Adra