Napsali o nás: O výstavbě nového areálu Agados v týdeníku Velkomeziříčsko

O výstavbě nového areálu Agados z týdeníku Velkomeziříčsko
Průmyslová zóna Jidášky je (téměř) zaplněná. Na 10 ha vybuduje sedmnáct firem nové provozy.

Poslední dva volné pozemky zůstávají v průmyslové zóně Jidášky. Jedním ze zájemců je rakouská firma se strojírenskou výrobou, která zde chce na ploše dvou hektarů postavit svoji výrobní halu a zaměstnat postupně až padesát pracovníků. O poslední část v této lokalitě se uchází dva zájemci, z nichž jeden se měl rozhodnout do konce tohoto měsíce, pokud odmítne bude toto místo nabídnuto druhému. „Tímto nemáme již ve stávající průmyslové zóně co nabízet, “ říká starosta František Bradáč.
Náklady na vybudování desetihektarové průmyslové zóny Jidášky dosáhly částky 45 milionů korun, z čehož státní dotace činila 10 milionů korun. Byly zde připraveny veškeré inženýrské sítě, včetně komunikace a osvětlení. Prodejem těchto pozemku, jejíchž cena je 400 Kč za m2 , získá město 40 milionů korun. Tato částka je snížena zhruba o jeden a půl milionů korun, které město vrátí dvěma investorům, kteří splnili podmínku pro vrácení určité částky z kupní ceny. Při zahájení prodeje dalo město zájemcům investiční pobídku ve formě nároku vrácení 100 Kč za m2 pokud do pěti let od prodeje pozemku doloží vytvoření 50 pracovních míst na 1 ha koupeného pozemku. Jednou z firem je Wiegel, žárové zinkování, s. r. o. a druhou JOOP Automotive s. r. o., které město vrátí 800 tisíc korun. Prodej pozemků byl vzhledem ke státní dotaci možný pouze těm subjektům, kteří postaví výrobní areály, nikoliv např. skladovací prostory. V současné době je ve čtyřech firmách zaměstnáno více než sto pracovníků.
Zájem o místa v této zóně dosud projevilo 15 firem, z nichž již čtyři společnosti zahájily provoz – Wiegel Velké Meziříčí žárové zinkování, s. r. o., Italflexo s. r. o., HW Garant, s. r. o. a JOOP Automotive s. r. o. Z celkového počtu sedmnácti firem, které by zde měly vybudovat své nové výrobní areály, je devět z města a okolí. Jedním z nich je i firma Agados, která sice původně od svého záměru, zde postavit novou halu ustoupila, nyní však již zahájila stavební práce.
V současné době již město má všechny větší lokality pro průmyslové využití zaplněny. Jednou z možností bude, po připojení obchvatu na dálnici, lokalita v okolí této komunikace.

Zdroj: www.velkomeziricsko.cz