Mýty o bezpečnosti přívěsů s rychlostí 130 km/hod

100_km_hod.jpg Je rychlost 130 km/hod u přívěsů zbytečná a nebezpečná?Je přívěs při této rychlosti nestabilní? Jak to ve skutečnosti je?

Proti těmto názorům lze říct jednoduše pouze to, že vše záleží na zkušenosti řidiče a na správném rozložení  a typu nákladu na přívěsu. Je pravda, že ne každý přívěs je při této rychlosti stabilní a pru tuto rychlost vhodný -většina výrobců tuto rychlost schválenou nemá nebo má pouze částečně na některé typy.

Pokud je rozložení nákladu rovnoměrné, náklad je bezpečně upevněn a řidič uzpůsobí jízdu aktuálním podmínkám na komunikaci, nehrozí žádné nebezpečí, natož nějaké sankce od policie. Toto samozřejmě platí obecně, nikoli pouze pro přívěsy s rychlostí 130 km/hod!!! Nikde není psáno , že řidič musí jet s přívěsem 130 km/hod , ale má tu možnost s přívěsem jet.

Příklad pro srovnání:

Pokud na střešní zahrádku auta upevníte 4m dlouhé dřevěné hranoly o hmotnosti 200kg , také pravděpodobně nebudete využívat max. rychlosti automobilu např. 180 km/hod, i když jej ani nepřetížíte, protože Vám to typ nákladu zkrátka nedovolí. Přesto přeci nelze říct, že max. konstrukční rychlost automobilu je 180 km/hod je zbytečná...

Rovněž pro zvýšenou rychlost hovoří jízda na dálnici , kdy řidič s přívěsem s nižší rychlostí velice pomalu  předjíždí kamiony a tím blokuje levý jízdní pruh  a někdy, pod tlakem vozidel jedoucích za vozidlem s přívěsem, ho donutí překročit povolenou nejvyšší konstrukční rychlost přívěsu a tím se vystaví postihu Policie ČR. V tomto případě má vyšší rychlost na bezpečnost a Vaši peněženku jednoznačně pozitivní vliv.

Je samozřejmé, že s plně naloženým přívěsem při rychlosti 130 km/hod má tažné vozidlo vyšší spotřebu paliva a delší brzdnou dráhu. To ale obecně platí i pro jízdu bez přívěsu a opět je jasné, že řidič musí přizpůsobit rychlost a jízdu podmínkám provozu a stavu silnic. Ale to už se dostáváme zpět na začátek…

Více informací o přívěsech Agados s rychlostí 130km/hod