Návody, schémata

Jak zapojit 7-pólovou elektroinstalaci? A co teprve 13-pólovou...